Wady postawy ciała a pływanie korekcyjne

Według danych Instytutu Matki i Dziecka obecnie 90 proc. dzieci w Polsce ma wady postawy ciała. Współcześnie wady postawy ciała to istotny problem zdrowotny, który dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Postawa ciała człowieka ulega zmianom w ciągu całego życia, jednak największe zmiany zachodzą w okresie jego wzrostu – 6-7 lat I okres wzrostu […]

Wady postawy ciała a pływanie korekcyjne Read More »