fbpx

Informacja HOBBY SPORT

 wymagana Rozporządzeniem1 o danych osobowych

1.Kto jest Administratorem Twoich  danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  firma  HOBBY SPORT Szkoła Zdrowego Stylu Życia. Z  Administratorem danych osobowych  można się kontaktować osobiście W MIEJSCU PROWADZENIA ZAJĘĆ H2OSTRÓG RACIBÓRZ ul Zamkowa 4 47-400 Racibórz lub KRYTA PŁYWALNIA HYDROSFERA KIETRZ ul. Kościuszki 14 48-130 Kietrz , lub pisząc na adres pocztowy KRASNE POLE 19 48-100 GŁUBCZYCE  najlepiej z dopiskiem: „Administrator danych osobowych” lub adres poczty e-mail hobbysport@onet.pl.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej firma przetwarza dane?

Firma przetwarza   dane:                   

2.1 w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Pana/Panią przy zawieraniu umowy  na wykonanie następującej usługi :nauki pływania, udział w półkoloniach lub koloniach sportowych, udział w aquafitness lub treningach sportowych, udział w kursach i wyjazdach nurkowych, udział w zawodach sportowych organizowanych przez szkołę.

2.2 w celu marketingowym rozumianym jako przesyłanie informacji handlowych,

3. Pozostałe informacje o innych celach w jakich Firma może przetwarzać dane.

Poza celami wskazanymi w pkt.2 (cel pierwszorzędny), dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

(a) przeniesienie danych do archiwum, lub (b) audyty, kontrole  lub postępowania wyjaśniające,

4. Rodzaje przetwarzanych danych.

Firma przetwarza dane związane z:

1)identyfikacją osoby zawierającej umowę oraz dane konieczne do wystawienia faktury,

2) kontaktem z osobą zawierającą umowę.

5. Kategorie odbiorców danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na

podstawie przepisów prawa, a także upoważnionemu podmiotowi przetwarzającemu dane na podstawie umowy , tj. powierzenia danych firma odpowiadających fakturowaniu i basenach na których odbywają się zajęcia i platforma sms.

6. Jak długo Firma  będzie przetwarzała dane?

6.1. Okres przetwarzania danych przez Firmę uzależniony jest od czasu realizowania usługi, okresu udzielonej gwarancji lub rękojmi.

6.2  Dane archiwalne  – po okresie gwarancji lub rękojmi dane przechowywane przez 5LAT

6.3 Do celów marketingowych zgodnie z okresem wskazanym przez Panią/Pana w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych .

7. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane.

7.1 Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie zgody ma  Pani/Pana, prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

7.2. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy .

8. Przetwarzanie wizerunku

8.1Firma może przetwarzać wizerunek osoby uczestniczącej w zajęciach, akcjach i zawodach organizowanych przez administratora.

8.2Firma przetwarza wizerunek w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz mediach wewnętrznych firmy, w związku z realizacją celów sportowych i szkoleniowych  firmy oraz organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w sporcie.

.8.3 Firma  przetwarza wizerunek na podstawie odrębnej zgody.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1

z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.