fbpx

REGULAMIN - ZAPROSZENIE NA PIERWSZE ZAJĘCIA

  1. Zaproszenie nie może być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
  2. Data ważności zaproszeń nie ulega przedłużeniu. Okres ważności 14 dni od dnia otrzymania.
  3. Zaproszenie może być realizowane wyłącznie na zajęciach grupowych
  4. Z jednego zaproszenia może skorzystać jedynie osoba, która nigdy wcześniej pływała w Hobby Sport. Jedna osoba może wykorzystać tylko jedno zaproszenie.
  5. Klient wraz z otrzymaniem zaproszenia oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  6. Niniejszy Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Klienta z momentem odebrania zaproszenia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych zgodnie z art.12 i 13 RODO przeze mnie powyżej danych osobowych przez Hobby Sport Patrycja Chomiczewska w celach marketingowych, w tym  do kontaktu ze mną w ramach akcji „Odbierz zaproszenie”.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.