fbpx

Polityka prywatności

Cześć! Jeśli jesteś na tej stronie, to znaczy, że zależy Ci na swojej prywatności. Mi też na niej zależy, dlatego przedstawiam Ci poniżej politykę prywatności, z której dowiesz się, jakie dane zbieram, jak je przechowuję i do czego wykorzystuję. W razie pytań i wątpliwości, możesz do mnie napisać na adres e-mailowy: hobbysport@onet.pl

Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych powierzanych na stronie i w związku z działalnością warsztatową jest Patrycja Chomiczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HOBBY SPORT Patrycja Chomiczewska, pod adresem Francuska 50, 47-400 Racibórz (województwo Śląskie).

2. Przetwarzanie danych dotyczy serwisu www.hobbysport.com.pl oraz działalności warsztatowej (kursów pływania, kursów nurkowania, zajęć aqua fitness oraz obozów sportowych).

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w zakresie usług, które potrzebne są do prowadzenia strony internetowej, księgowości, warsztatów oraz mailingu. Dane udostępniane są tylko w celach koniecznych, aby korzystać z wyżej wymienionych usług, nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

4. Polityka prywatności została wprowadzona w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Cały dokument w języku polskim można pobrać, klikając tutaj.

 

Uprawnienia i bezpieczeństwo

1. W momencie, w którym powierzasz mi dane, przysługują Ci uprawnienia:

  • do wglądu, jakie Twoje dane przetwarzam,
  • do korekty danych,
  • do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • do całkowitego usunięcia danych (poza fakturami, które muszę przechowywać).

2. Dbam o bezpieczeństwo danych, które mi powierzasz. Administruję serwisem www.hobbysport.com.pl z mojego komputera, do którego mam dostęp tylko ja. Komputer zabezpieczony jest hasłem. Aby zalogować się na serwisie jako administrator, również należy wpisać hasło. Dokumenty księgowe oraz umowy przechowuję w siedzibie firmy.

3. Jako administrator informuję, że stosuję ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, a przede wszystkim zabezpieczam dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione.

 

Cel przetwarzania danych

1. Dane przekazywane podczas zapisu na kursy, warsztaty i wyjazdy potrzebne mi są do identyfikacji uczestników danych zajęć. Dzięki tym danym wiem, kto jest zapisany, i mogę skontaktować się z uczestnikami w razie konieczności przekazania ważnych informacji, np. takich, jak zmiana daty lub miejsca. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę, dane mogą być również wykorzystane w celach marketingowych i posłużą do przekazania informacji o kolejnych kursach, warsztatach i wyjazdach bądź innej działalności sprzedażowej lub usługowej.

2. Dane wymienione przekazywane są drogą e-mailową, system ACTIVNAW oraz poprzez wiadomości prywatne na Facebooku lub Instagramie.

3. Administrator prowadzi również stronę firmową na Facebooku, grupę na Facebooku, profil na Instagramie oraz zamieszcza filmy na serwisie YouTube. Wszystkie te serwis dbają o prywatność użytkowników, mają swoje regulaminy i polityki prywatności. Komentowanie na profilach Administratora jest dobrowolne.

 

Pliki Cookies

1. Serwis gromadzi pliki cookies. Pliki te nie przechowują poufnych informacji, np. imienia i nazwiska. Aby usunąć, ograniczyć bądź całkowicie zablokować pliki cookies musisz użyć swojej przeglądarki.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Powierzone dane mogą być przetwarzane przez podmioty, które są podwykonawcami administratora. Dane powierzane są tylko w zakresie potrzebnym do pomocy w świadczeniu usług:

Biuro Rachunkowe DWA ZERO Marek Orszulka, ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz

 

Newsletter

1.Na Stronie znajduje się formularz umożliwiający zapisanie się na zajęcia przez system ActivNaw.

2. Zapisanie się do systemu ActivNaw sprawia, że będę od czasu do czasu wysyłać na podany przy zapisie adres e-mail, wiadomości zawierające m. in. o zajęciach i płatnościach, ofertę kursów i warsztatów.

 

Postanowienia ogólne

1. Jako administrator dbam o Twoją prywatność i dochowuje wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: hobbysport@onet.pl

 

Regulamin sprzedaży warsztatów/szkoleń/kursów

Sprzedaż kursów/warsztatów/szkoleń prowadzi Firma HOBBY SPORT Patrycja Chomiczewska. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu:

  • Zarejestrowania się w syatemie Activ Naw, link do zapisów wysyła biuro lub możesz zapisać się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą Dotpay.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

Przed skorzystaniem z procesu zakupu, Kupujący powinien zapoznać się z Warunkami uczestnictwa i płatności. Zakup kursu jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego w systemie ActivNaw.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

Warunkiem ustawienia w kursie, warsztatach, zajęciach jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji i pływanie środków w systemie ActivNaw.

W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt mailowo na adres hobbysport@onet.pl przed dokonaniem płatności. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i wysłana mailowo.

Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie warsztaty/szkolenia w cenach podanych na stronie internetowej www.hobbysport@onet.pl

Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Wykupione warsztaty/szkolenia nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres www.hobbysport@onet.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu,

datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,

opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych

Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w systemie rezerwacji.

Firma świadczy usługi sprzedaży warsztatów/szkoleń w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.hobbysport.com.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.hobbysport.com.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej www.hobbysport.com.pl