fbpx

Jak wspierać dziecko podczas nauki pływania

Podjęcie decyzji o udziale dziecka w lekcjach nauki pływania powinna byś świadomą decyzją zarówno rodzica jak i dziecka. Nauka pływania to proces, który wiąże się z nakładem dużej ilości czasu jaki rodzic powinien poświęcić na opanowanie tej umiejętności przez dziecko.

Systematyczny udział dziecka w lekcjach nauki pływania związany jest z motywacją i pobudzaniem dziecka do działania. Ważną rolę odgrywa tutaj postawa rodzica i trenera, ich aspiracje, emocje, zaangażowanie.

Żeby wspierać dziecko w nauce pływania, należy zdać sobie sprawę czym jest MOTYWACJA.

Każdy człowiek rodzi się z naturalną motywacją do samorozwoju. Niestety motywacja nie jest stała i podlega ciągłym wahaniom i zmianom. Zależy od środowiska, w jakim się wychowujemy, żyjemy i przebywamy, od siły woli, jaką mamy w sobie, emocji i cech osobowości.

Psycholodzy dzielą motywację na:

 • ZEWNĘTRZNĄ – motywują nas nagrody lub kary. W sporcie to możliwość zdobycia medali, trofeów, nagród czy korzyści niematerialnych takich jak sława, pozycja społeczna.
 • WEWNĘTRZNĄ – sami siebie motywujemy, ponieważ to, co robimy, daje nam radość, satysfakcję, jest interesujące. Uczestnictwo w sporcie daje szczęście, zamiłowanie do działania. To pasja.

Wg amerykańskiej profesor Carol Dweck, która badała ludzką motywację i wytrwałość, dzieci dzielą się na dwie kategorie pod względem sposobu myślenia:

 • stałe myślenie (fixed mindset) – w tym modelu dzieci wierzą, że ich sukcesy zależą od ich wrodzonych umiejętności i talentu. Jeśli coś jest dla nich trudne, nie mają motywacji, żeby to robić i rezygnują. Każda sytuacja, która przynosi porażkę, powoduje dodatkowo spadek ich pewności siebie. W efekcie, aby do tego nie dopuszczać, zaczynają unikać podejmowania wyzwań.
 • rozwojowe myślenie (growth mindset) – w tym modelu dzieci wierzą, że ich sukcesy, zależą od ich ciężkiej pracy i wytrwałości. Są częściej zmotywowane do podejmowania trudnych wyzwań. Wierzą w to, że z pomocą innych, przy wykorzystaniu odpowiednich strategii i dzięki ciężkiej pracy, mogą zdobyć umiejętności wcześniej dla nich niedostępne.

ZAPAMIĘTAJ!

Rodzic  może wpłynąć na kształtowanie sposobu myślenia i motywowanie dziecka, używając odpowiednio sformułowanych pochwał:

 • „Ale jesteś mądry”, „Od razu widać, że jesteś zdolna!”, „Masz naturalny talent!” – tym kształtujesz rodzaj myślenia typu fixed mindset.
 •  „Widziałem, że kosztowało cię to dużo pracy”, „Wow, naprawdę się postarałeś podczas tego zadania!” – takimi formułami wpływamy na rozwojowe myślenie typu growth mindset.

Zbigniew Czajkowski wyróżnia ważne motywy w podejmowaniu aktywności fizycznej u dzieci.

 • UCZESTNICTWO W SPORCIE – dla dzieci to zabawa, rozrywka, wyżycie się ruchowe i emocjonalne.
 • AKTYWNOŚĆ RUCHOWA – zapewnienie odpowiedniego poziomu pobudzenia i motywacji.
 • PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY SPORTOWEJ – powoduje, że wzrasta poczucie własnej wartości i-kompetencji.
 • WYZNACZENIE CELÓW I UDZIAŁ W ZAWODACH – kształtuje charakter i siłę woli. Wzmacnia charakter dziecka.

Czyli jak wspierać dziecko podczas procesu nauki pływania :

 • Bądź uważny – obserwuj dziecko, jakie zabawy i ćwiczenia sprawiają mu radość. W jaki dzień i z jakim trenerem lubi ćwiczyć .
 • Pozwól dziecku się bawić – nie wywieraj na dziecku presji, że powinno się szybko nauczyć pływać , że jeszcze nie potrafi np. danego ćwiczenia, że ktoś jest lepszy od niego. Takie postępowanie rodzi PRESJĘ odbiera dziecku radość i powoduje rezygnację z nauki pływania.

PAMIĘTAJ, że pierwszym krokiem do budowania takich cech jak wytrwałość, koncentracja, podążanie za pasją jest ZABAWA.

 • Wzmacniaj i rozwijaj talent dziecka –podsuwaj pomysły, angażuj się razem z dzieckiem w podjętą naukę czy wspólne starty rodzinne. Wzmacnianie  talentów dziecka prowadzi do rozwijania jego mocnych stron.
 • Dziel się z dzieckiem informacjami zwrotnymi o jego umiejętnościach nabytych podczas nauki pływania – mów dziecku co widzisz i zauważasz.
 • Mów znajomym  czy krewnym o zainteresowaniach i postępach w nauce pływania – w ten sposób będzie miało możliwość uzyskania wsparcia w rozwoju swoich umiejętności również poprzez inne relacje.
 • Szukaj motywacji wewnętrznej do nauki pływania.

Wspieraj i zrozum dziecko, w czasie nauki pływania, ponieważ  na pewno pojawią się trudne chwile i zniechęcenie, ale przy zrozumieniu dziecka i wskazaniu korzyści przezwyciężycie te trudności. POWODZENIA 😉

Patrycja Chomiczewska

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.